Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Beauceron z Babanovho vŕška

Úvod / Prologue / à l'accueil

   
         Vitajte na stránkach ,,z Babanovho vŕška" ktorá sa zaoberá chovom krásneho plemena BEAUCERON
   Welcome to the website,,z Babanovho vŕška "which deals with the breeding Berger de Beauce(Beauceron)
     Contact:  Slovakia     /   00421 904 144 326     /    gera.beauce@gmail.com
                                                              gera.rajce.idnes.cz 
                                        www.facebook.com/viera.mozolova.1
                                   
                                 
                                                                                                                                      
                         
                                                           Vrh "I" - Litter "I"
    Máme šteniatka - Prijímame rezervácie  &  We have puppies - we accept reservation !!!
                                             Viacej info - More info: tu - here     
                                    
                                    
 
                                                           Vrh "J"  -  Litter "J" 
        Máme šteniatka - Prijímame rezervácie  -  We have puppies - We accept reservation !!!
                                                 
                                              Viacej info - More info: tu - here 
 
                                   
                                                 
 
       --------------------------------------------------------------------------------------------
           
                                                             Naše feny
                                                  (Our females)
 
                                       
                                      
                                                                                                   
                       Chovná - Breeding                                  Chovná - Breeding 
 
   CHSR, JCHSR-GERA Horla Slovakia                    BRIANA z Babanovho vŕška
     ( Eyk Hugo spod Urpína x Draga Horla Slovakia )        ( Celte de Lusan x Gera Horla Slovakia )
                    (Born: 10.10.2007)                                           (Born: 30.11.2011)
                  Fena roka 2009 SBK                                             Excellent1,CAJC,
                                               SK - Club Junior Winner Female 2012 
                                                                                   Skúška - Exam:  BH
                     (HD, ED: B, 0/0)                                          (HD, ED: A/A,  0/0)
                                                    Spondylosis - Negative,  OCD - Clear
  Zhryz nožnicový, úplný (full and scissor teeth)   Zhryz nožnicový, úplný (full and scissor teeth) 
    Paspárky kompletné (dewclaws complete)          Paspárky kompletné (dewclaws complete)  
       
                     
 
                  Chovná  -  Breeding          
CIE-ICH,GCHSK,CHSK,CHHR,JCHSK - DITA z Babanovho vŕška 
FENA ROKA 2015 SBK   -    BEST FEMALE of 2015 SK- BC
                Klubový Víťaz Fena 2015 SBK  -   Club Winner Female of 2015 SK-BC
                        (Graal de l´Ame du Loup x CHSK Gera Horla Slovakia )
                                                     (born: 18.10.2013)
                                          HD A/A, ED O/O
                                                                OCD - Clear,  Spondylosis - NEGATIVE 
                                      zhryz nožnicový, úplný  (full and scissor teeth)
                                                 Vlčie pazúriky - plné, kompletné, (Dewclaws - full, complete)
                          
 
                                                    Chovná   -   Breeding
      GCHSK, CHSK, CHSHU, JCHSK, splnila podmienky pre C.I.E (Interšampion) !!!
                                                     FAY z Babanovho vŕška 
                                 (Japper du Dragon Noir x Briana z Babanovho vŕška)
                                                      nar. - born: 29.9.2015
           28x Excellent, 4xCAJC, 1xR.CAC, 23xCAC, 19xCACIB, 1xR.CACIB, 11xBOS, 12xBOB,                                                      2.place - BEST in GROUP FCI1 !!! 
                                  Club WINNER 2017 of Beauceron Slovakia Club 
             Regional Winner & WINNER Female from all winner females of group 1-10 FCI !!!
                                                          Derby Winner 2018
                                     Nomination CRUFTS - 2017, 2018, 2019                                                                                                      HD A/A, ED 0/0  
                                        Spondylosis - Negative, OCD - Clear
                                               Height: 68cm, Weight: 39kg                               
                                        Zhryz - nožnicový, úplný (Teeth - full & scissor)
                                Vlčie pazúriky - plné a komplet, (Dewclaws - full, complete)
                                       
                 
     
  --------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
                                             v spoločnom majiteľstve - in co-ownership 
                                                          Our Breeding Female
                         GCHSK,CHSK - CEDRA z Babanovho vŕška
                              ( Farceur Argénte de l´Ame du Loup  x  Gera Horla Slovakia )
                                                       (Born: 18.11.2012)
       6x Excellent 1, 6x CAC, r.CACIB, 2x CACIB, 2x BOS, BOB, 2x Excellent 3
                                                     3.place - Best in Group of FCI 1
                                 
                                     TAN Test: Excellent
                                       (HD, ED: A, 0/0)
                                                   
 
         
                                                     

                                                                

 
TOPlist